Informatie-avond AED in Nieuw-Dijk

      Geen reacties op Informatie-avond AED in Nieuw-Dijk

Op maandagavond 28 november waren Nieuw-Dijkers die een reanimatie-AED cursus hadden gevolgd bijeen om uitleg te krijgen hoe het nu werkt als je wordt opgeroepen voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. 26 dorpsgenoten waren aanwezig in de warme kantine van vv Sprinkhanen (waarvoor dank vv Sprinkhanen ! ). De avond werd verzorgd door Cor Pouwels van REOB-Opleidingen Didam die  uitleg gaf hoe mensen zich kunnen aan melden bij Hartveilig Wonen Nederland en/of HartslagNu.nl. Ook uitleg hoe de app te installeren en te gebruiken op je smartphone.

Waarom doen we dit

Cor ging eerst nog even terug naar de noodzaak van het kunnen reanimeren en het kunnen omgaan met een AED. Het blijkt dat er landelijk gezien per dag ca 35 mensen worden getroffen door een hartstilstand. “Als we niets zouden doen zou dit betekenen dat een plaats zoals Didam binnen 1 jaar (ongeveer 15.000 inwoners ) van de kaart geveegd zou zijn ”.

Wat belangrijk is om te weten voor de inwoners van Nieuw-Dijk , Didam en Loil is dat dit verzorgingsgebied valt onder de veiligheidsregio Gelderland Midden en dus voor de burgerhulpverlening  valt onder HartslagNu.nl. Daarentegen valt de voormalige gemeente  Bergh en omliggende dorpen als Beek, Kilder, Lengel etc. onder de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland en dus onder het gebied van  Hartveilig Wonen Nederland.

Een reanimatie-oproep 

Als je een reanimatie-oproep ontvangt, krijg je een SMS-bericht met de adresgegevens van het slachtoffer; deze kun je dan accepteren. Er bestaat ook de mogelijkheid om aan deze oproep geen gehoor te geven. Die burgerhulpverleners die een oproep ontvangen via de app op hun smartphone, bevinden zich allen binnen een begeeftijd van 6 minuten van het slachtoffer. Burgerhulpverleners die het verst ( maar binnen de grens van 6 minuten) van het slachtoffer verwijderd zijn kunnen de oproep krijgen om eerst de AED op te gaan halen om hiermee vervolgens naar het opgegeven adres van het slachtoffer te gaan. Zij krijgen in het SMS-bericht de code van de AED wandkast mee ( die in Nieuw-Dijk bij de pastorie aan de muur hangt) om deze kast te kunnen openen. Als andere hulpverleners zien dat de AED wandkast al geopend is, hoeven zij verder geen gevolg te geven aan hun oproep.

In geval van een reanimatie-oproep worden natuurlijk ook gelijktijdig  de professionele hulpdiensten gewaarschuwd zoals ambulance, politie en voor de gemeente Montferland ook standaard de brandweer. De eerst aangekomen burgerhulpverlener start met de reanimatie. Als ook de AED arriveert wordt de reanimatie voortgezet met behulp van de AED. De functie van de AED is het hart als het ware te restten bij een levensbedreigende hartritmestoornis. De burgerhulpverleners  gaan door met de reanimatie totdat professionele hulpverleners gearriveerd zijn en aangeven het over te nemen.

Nazorg

Hier in Didam is de brandweer bereid ( zoals ook duidelijk op deze informatieavond werd aangegeven door twee aanwezige brandweerlieden van het korps Didam) om samen met de burgerhulpverleners na afloop van de reanimatie-inzet hun ervaringen samen te delen onder het genot van een kopje koffie. Dit zou nog verder uitgewerkt kunnen worden door de buurtbinders van digiDIEK en de postcommandant van de brandweer Didam. Daarnaast bestaat altijd nog de mogelijkheid om professionele  hulp aan te bieden in de vorm van “slachtofferhulp” om het gebeuren te kunnen verwerken. Meestal wordt op de plaats van de reanimatie slachtofferhulp aangeboden door de politie. Op onze avond werd door velen de eerste optie het prettigst gevonden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om later in contact te komen met de patiënt of diens familie door middel van het systeem “Hart4All.nl”.  Hierbij ontvangen de aanwezige hulpverleners ( die betrokken zijn geweest bij de reanimatie) van het ambulancepersoneel een polsbandje, waarmee in een later stadium de mogelijkheid bestaat om ( uit de te vormen match met de familie en/of het slachtoffer) met elkaar in contact te komen om vragen en ervaringen met elkaar te kunnen delen.

Aanmelden als burgerhulpverlener

Om als burgerhulpverlener ingezet te kunnen worden, moet je uiteraard beschikken over een geldig diploma reanimatie met gebruik van de AED.  Daarnaast moet je je aanmelden bij  die organisatie die verantwoordelijk is in jouw verzorgingsgebied. In het geval van Didam en zijn omliggende buurtschappen is dat bij HartslagNu.nl  maar je mag je natuurlijk ook aanmelden bij Hartveilig Wonen Nederland. Zo ben je dan middels het GPS-oproepsysteem voor heel Nederland als burgerhulpverlener inzetbaar.

Je kunt dit eenvoudig doen  via je laptop / PC, maar het kan ook met behulp van de app die je kunt downloaden vanuit de app-store op je smartphone. Via de betreffende websites volg je de procedure van aanmelden. Lukt het niet en wil je hierbij hulp ontvangen, neem dan gerust contact op met één van de buurtbinders van digiDIEK.  Je moet uiteraard jouw gegevens invullen en daarnaast  kun je aangeven in hoeverre je beschikbaar wil zijn. Dit kan zijn:

  • Rondom je woonadres
  • Rondom je werkadres
  • Via de app door middel van GPS-systeem op je smartphone waardoor je dan overal in het land bereikbaar bent voor een oproep.

Als je je aangemeld hebt  via de PC moet je nog wel de app downloaden op je mobiele telefoon als je ook in andere delen van ons gebied ( maar ook landelijk )  bereikbaar wil zijn middels het GPS systeem voor een reanimatie-oproep.

Via een mail krijg je automatisch een bericht of je correct bent aangemeld en vanaf dat moment ook inzetbaar bent voor een reanimatie-oproep.

AED: Defibtech Lifeline AED

Deze AED die aan de muur van de pastorie hangt is voorzien van een verwarmde buitenwandkast die is geplaatst door de gemeente Montferland in samenwerking met Hartveilig Wonen. Alle middelen die nodig zijn voor goede AED-inzet inclusief een beademingsmasker zijn aanwezig. Het beademingsmasker  bezit een vast  filter, maar  beter is te kiezen voor een beademingsmasker met een verwisselbaar  filter. DigiDIEK neemt na overleg met de beheerder Cor Pouwels van REOB-Opleidingen Didam  het initiatief om het beademingsmasker van Laerdal (met een extra verwisselbaar filter)  aan te schaffen.

Nieuwe cursus reanimatie met AED  2017

Als er dorpsgenoten zijn, die ook mee willen doen als burgerhulpverlener, kunnen zich bij Ans Kraus opgeven voor een nieuwe cursus reanimatie met  AED in januari 2017.  Belangrijk is ook om te weten dat veel zorgverzekeraars de cursus reanimatie met AED vergoeden. We zien wel dat bij veel zorgverzekeraars de mensen dan wel een aanvullend pakket dienen te hebben. De cursus valt onder de regeling van preventieve zorg.

Voor nieuwe aanmeldingen kunnen mensen contact opnemen met:

Ans Kraus

tel: 06-57589933

E-mail: anskraus@gmail.com

Cor Pouwels:  REOB-Opleidingen Didam

Website: www.reob-opleidingen.nl

E-mail: info@reob-opleidingen.nl

Tel: 06-25247247