Privacy

Privacy Verklaring – REOB-Opleidingen Didam 

Algemeen:

REOB-Opleidingen Didam respecteert al jaren uw privacy, maar met de nieuwe AVG wetgeving willen wij al onze cursisten en bedrijven met deze verklaring inzicht geven in de wijze waarop we met uw privacy omgaan. We geven belangrijke informatie over de wijze waarop en voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken en – zo min mogelijk – cookies op onze website plaatsen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens, als u gebruik maakt van onze diensten / producten of als u via e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons informatie hebt verstrekt. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

  • Uw voor- en achternaam of uw voorletters en achternaam
  • Uw geboortedatum en indien nodig uw geboorteplaats
  • Uw adresgegevens of de adresgegevens van uw werkgever
  • Uw e-mailadres of die van uw werkgever
  • Uw telefoonnummer of die van uw werkgever
  • Uw IP-adres als u het contactformulier gebruikt van onze website

Waarom hebben wij deze gegevens nodig:

Wij verwerken persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of u per e-mail en/of post te benaderen als u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Uw persoonsgegevens gebruiken wij ook voor de certificering voor de cursus die u bij ons hebt gevolgd.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om dat doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard als er geen vervolgovereenkomst met u tot stand komt. Samengevat bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur + 1 jaar van uw geldigheid van het certificaat van de cursus die u bij ons hebt gevolgd.

Delen van gegevens met anderen:

We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. REOB-Opleidingen Didam verstrekt in principe alleen uw persoonsgegevens aan het NIBHV ( Nederlands Intituut voor Bedrijfshulpverlening ) i.v.m. de certificering.

Wat als u een bezoek brengt aan onze website:

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder uw IP-adres en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics en Cookies:

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties ons bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Hiervoor worden cookies geplaatst. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen en of verwijderen:

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@reob-opleidingen.nl . We zullen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Daarnaast gebruiken wij voor elke cursus een presentielijst waarop de cursist de wensen kan aangeven hoe om te gaan met zijn of haar persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen ( bijv. instructeurs en of NIBHV ) die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons via info@reob-opleidingen.nl

 

 

REOB-Opleidingen Didam

Halster 4

6942 LL  Didam

Tel: 06-25247247

KVK nummer: 09125939

BTW-id: NL001275695B29