BHV-trainingen & BLS-cursussen tijdelijk stop

Zoals eerder gemeld houdt het Corona virus ons allemaal bezig. Komende tijden zijn dan ook onzeker en nog erg spannend. Wij als cursusorganisatie hebben besloten ( i.v.m. de veiligheid voor al onze cursisten ) om alle cursussen voor de maand maart, april en mei te annuleren. Wij zullen onze bedrijven en cursisten hiervan persoonlijk nog op de hoogte brengen.

Wij hopen op uw begrip:

BHV-cursussen en Reanimatiecursussen in deze periode

Beste cursisten

Wij begrijpen heel goed dat door het Corona virus het een onzekere periode is geworden voor iedereen. Niemand kan momenteel voorspellen wat de gevolgen zijn op langere termijn. Toch wil ik graag aan onze bedrijven en cursisten toelichten wat het momenteel betekent t.a.v. scholingen op het gebied van BHV en reanimatieonderwijs.

Elke week krijgen we een update vanuit het RIVM, NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad over de gang van zaken en de eventueel te nemen stappen.

Momenteel werken wij volgens de volgende richtlijnen:

  1. De groepen mogen niet groter zijn dan 15 personen  ( wij hanteren 8 tot max. 10 cursisten )
  2. De cursist moet bij klachten als; hoesten / keelpijn / koorts / verschijnselen van longontsteking de cursus tijdig annuleren
  3. Op de cursuslocatie zijn de juiste maatregelen getroffen t.a.v. hygiëne
  4. Er wordt dit jaar ( t.a.v. de reanimatie ) gewerkt met een aangepast lesprogramma.

Om deze reden kunnen de cursussen BHV en  de cursussen reanimatie met gebruik van de AED in principe gewoon gepland worden. Dat neemt niet weg dat wij elke annulering van bedrijven en of cursisten respecteren. Toch hoop ik ook dat wij met deze uitleg ook bepaalde angsten en onrust een beetje weg kunnen nemen.

Zijn er toch nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Vgr. Cor Pouwels

REOB-Opleidingen Didam    

Halster 4  |  6942 LL  Didam

Tel: 06-25247247  |  E-mail: info@reob-opleidingen.nl

7 nieuwe AED’s voor de Huisartsendienst Arnhem

Vandaag hebben we 7 nieuwe ZOLL AED’s mogen uitleveren aan de Huisartsendienst Arnhem. Binnenkort volgt er nog een scholingsavond. Op deze avond zal uitleg plaatsvinden over het gebruik van de ZOLL AED-Plus en zullen er demonstraties gegeven worden. Wij wensen de huisartsendienst alvast heel veel succes in het gebruik van de nieuwe AED.