Eerste Hulp bij Kinderongevallen ( EHBKO )

De tijd dat kinderen werden gezien als kleine volwassenen, ligt gelukkig ver achter ons. Toch wordt de Eerste Hulp die aan kinderen wordt gegeven nog vaak afgeleid van de hulp aan volwassenen. Kinderen vragen echter een andere benadering en soms andere (verband-) materialen. Hulp aan kinderen en begeleiding van kinderen vraagt inzicht in hun ontwikkeling. Daarom wordt in deze cursus ook stil gestaan bij de ontwikkeling van het kind in de verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij wordt globaal de volgende indeling gehanteerd:kinder-ehbo

 1. Kinderen 0 tot 1 jaar  ( baby )
 2. Kinderen 1 tot 3 jaar  ( peuter )
 3. Kinderen 4 tot 6 jaar ( kleuter )
 4. Kinderen 7 tot 12 jaar ( basisschool – kind )
 5. Kinderen van 13 jaar tot volwassenen

De cursus Eerste Hulp aan kinderen kan verzorgd worden in 1 dag ( 6 – 8 uur ) of in twee dagdelen van 3-4 uur. REOB-Opleidingen bezit de mogelijkheid om de cursus op uw locatie te verzorgen, maar beschikt ook de mogelijkheid om de cursus te verzorgen vanaf onze cursuslocatie aan de Torenstraat 10 te Didam. Tijdens de dagcursus biedt REOB-Opleidingen de cursist een lunch aan. De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Na afloop van de cursus ontvangt de cursist het certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen kent een geldigheidsduur van 1 jaar. Voor de jaarlijkse herhalingscursus ( van 3 uur ) ontvangt de cursist jaarlijks een uitnodiging.

Een overzicht van de inhoud van de cursus:

 • De 5 belangrijke punten in de hulpverlening
 • De lichamelijk en de psychische ontwikkeling van het kind
 • Kennis en inzicht in de gevaren die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • Uitwendige wonden en -bloedingen
 • Botbreuken / ontwrichtingen en wervelletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • Insecten- en dierenbeten
 • Brandwonden
 • Vergiftigingen
 • Oogletsels
 • Stoornissen in het bewustzijn ( hersenletsel, diabetes, epilepsie, koortsstuip etc. )
 • Problemen met de ademhaling ( allergische reactie, verstikking/verslikking, astma etc. )
 • Stoornissen in de circulatie ( reanimatie baby/kind met gebruik van de AED

Cursus BHV  –>  Eerste Hulp aan kinderen –> met Brandpreventie en Ontruiming

 • Brandpreventie en het gebruik van de blusmiddelen, waarbij kinderen zijn betrokken
 • Oefening ontruiming waarbij kinderen zijn betrokken
 • Bij het volgen van deze BHV-cursus Eerste Hulp aan kinderen ontvangt de cursist ook het cursusmateriaal en het certificaat BHV bij Eerste Hulp aan Kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening –> het NIBHV.

Cursusprijzen Eerste Hulp aan Kinderen:

 • Basiscursus Eerste Hulp aan Kinderen ( REOB-Opleidingen –> zonder B&O –> 1 dag )  € 107,50
 • Basiscursus Eerste Hulp aan Kinderen ( NIBHV met B&O –> 2 dagen )   € 221,00
 • Herhalingscursus EHBO-K ( REOB-Opleidingen –> 1 dagdeel 4 uur )  € 45,00
 • Herhalingscursus EHBO-K ( NIBHV met B&O –> 1 dag 8 uur )  € 131,00

Tijdens alle dagcursussen verzorgt REOB-Opleidingen Didam de lunch voor de cursisten. De bovengenoemde cursusprijzen zijn p/p en inclusief alle lesmaterialen, examenkosten en certificering, maar exclusief 21% BTW.